Tuesday, November 27, 2012

Kalsubai from Chondhe ghat

Climbing Kalsubai from Chondhe ghat->Ghatghar-Uddavne route

एका आगळ्या वेगळ्या वाटेने कळसुबाई शिखर(१६४८ मीटर) चा ट्रेक

ट्रेक सुरु करण्याचे ठिकाण :- चोंढे तालुका शहापूर जिल्हा ठाणे (समुद्र सपाटी वरून उंची ५० मीटर)

चोंढे गावातून साधारण ३ ते ४ कि मी चालत एक डांबरी रस्ता चोंढे धरण पर्यंत गेला आहे तेथून पुढे पायर्या सुरु होतात आणि जवळ जवळ २ तास चढून घाटनदेवी चे मंदिर लागते आणि आपला प्रवेश अहमदनगर जिल्ह्यात होतो . पुढे सपाटी सुरु होते आणि आणखीन २ कि मी चालून भंडारदरा कडे जाणारा डांबरी रस्ता सुरु होतो
येथून जवळ जवळ १३ कि मी चालल्या वरती उडदवणे गाव लागते
म्हणजे एका दिवसात साधारण २६ ते ३० कि मी चालून होते
उडदवणे गावात एक मंदिर आहे जेथे साधारण ५ ते ६ लोकांना  मुक्काम करता येऊ शकतो

उडदवणे गावातून एक अवघड आणि लांबलचक रस्ता कळसुबाई पर्यंत गेला आहे . या मार्गाने प्रथम आपल्याला कळसुबाई क्रमांक २ (१५८० मीटर ) चढावे लागते आणि थोडे उतरले कि नाशिक जिल्ह्यातील इंदोरे गावातून येणारी वाट आपल्या रस्त्याला मिळते . पुढे सरळ चढत गेलो कि आपण वळसा घेऊन कळसुबाई ची शेवटची तिसरी शिडी जवळ येऊन पोहोचतो . येथून शिडी चढलो कि आपण महाराष्ट्रातील सर्वोच्च शिखरावरती येऊन पोहोचतो . उडदवणे गावातून येथे शिखरावर पोहोचायला ३ तास लागतात पण आम्ही वाटेत एका पाणवठा जवळ जेवण बनवण्यास थांबलो म्हणून आम्हाला २ तास अधिक लागले

ट्रेक चे शेवटचे ठिकाण : बारी, तालुका अकोले, जिल्हा अ . नगर (हे गाव  पर्यटकांसाठी साठी आरंभ ठिकाण आहे )
या ट्रेक चे वैशिष्ट्य
दोन दिवसात एकूण चालणे जवळ जवळ ४५ ते ५० कि मी आणि १६०० मीटर ची चढाई कारण आम्ही जिथून सुरु केला होता ते ठिकाण म्हणजे चोंढे , समुद्रसपाटी पासून फार तर  ५० मीटर उंचीवर असेल त्यामुळे हा ट्रेक महाराष्ट्रातील सर्वोच्च चढाई असलेला ट्रेक आहे यात काहीच वाद नाही आणि या वाटेने कुणी कळसुबाई शिखर गाठले असेल हे सांगता येणे कठीण आहे


कळसुबाई म्हणजे महाराष्ट्राचे Everest कि ज्याचा शिखरावरून पाहिले कि सगळे सह्याद्रीतील डोंगरे खाली दिसू लागतात . याच्या पेक्षा उंच असे कोणतेच ठिकाण महाराष्ट्रात नाही .
पुढे परतीच्या वाटेवर बारी या गावात पोहोचलो

बारी या गावातून कळसुबाई चढून उतरणे यात काहीच नाविन्य राहिलेले नाही हे तिथे आलेल्या महागड्या मोटारी मुळे तर स्पष्ट झाले होते .

बारी या गावातून कळसुबाई चढणे याला आता ट्रेक म्हणता येणार नाही .ट्रेक कसा हवा तर राकट , दांडगा ,दणकट,आव्हानात्मक  आणि तुमची सगळी शक्ती आणि अनुभव पणाला लावणारा असावा .कोणीही यावे आणि शिखर सहज सर करावे याला ट्रेक म्हणता येणार नाही

त्यामुळे बारी या गावातून कळसुबाई चढणे हा ट्रेक न राहता त्याला फक्त एक पर्यटन म्हणता येईल.

कोणताही पर्यटक बारी या गावातून चढून नंतर शिड्या च्या मार्गाने कळसुबाई सर करू शकतो त्यामुळे बारी हून कळसुबाई ट्रेक करणे म्हणजे त्याला एक 'Glamorous Trek' म्हणता येईल किंवा नुसतेच एक                    ' फुसका ट्रेक ' म्हणता येईल कारण हल्ली बारी गावातील वाटेने तर कोणीही कळसुबाई शिखर वरती येत असतो (बारी हून बर्याच वेळा हेच चित्र दिसते कि एक दोन स्थानिक गावकरी सगळे ओझे वाहत असतात  आणि त्याच्या पाठीमागे ऐटीत चालणारी सगळी मंडळी आणि किती तो गडबड गोंगाट,टिंगल टवाळक्या  आणि माकडचेष्टा . काय करणार कारण थेट बारी या कळसुबाई च्या पायथ्या पर्यंत मोठे वाहन जाईल याची व्यवस्था करून दिली ना आता भोगा त्याची फळे . सगळीकडे नुसते व्यापारीकरण झाले आहे .म्हणजे पैसा टाकला कि पोहोचला शिखरावर . बारी गावात असेच चालते म्हणजे कळसुबाई च्या दुसर्या शिडी पर्यंत गाईड ५०० रुपये, शिखर पर्यंत ७०० , एका माणसाचे जेवण १०० रुपये इत्यादी इत्यादी .बारी गावातून तर वाटाड्या ची गरजच भासत नाही ,कुठेच फसवी वाट नाही पण येणाऱ्या लोकांना उगाच फसवण्याचा धंदा बारी गावातून सुरु झाला आहे .बारी गावात तुमचा प्रवेश झाला कि लगेच दोन चार लोक तुमच्या भोवती जमा होतील आणि कळसुबाई च्या शिखर पर्यंत जायला किती भाव होतो ते सांगतील . काय करणार पण या व्यापारीकरण मुळे ट्रेकर्स ना बारी पेक्षा इंदोरे किंवा उडदवणे , पांझरा हीच गावे सोयीचे पडू लागली आहेत . ईश्वरचरणी हीच प्रार्थना कि जसे बारी गावाचे व्यापारीकरण झाले आहे तसे उडदवणे , पांझरे किंवा इंदोरे गावाचे न होवो  )


                                                                  Photos
                                            Day 1

Route from Chondhe village

Towards steps at Chondhe ghat

Towards center of photo see a gap in mountains.From here we climbed up Chondhe ghat to reach Ghatghar

This cage is used for catching crabs by local people.It contained almost 100 crabs inside


Ajoba Parvat while climbing Chondhe ghat

Karoli ghat mountain.Last time we tried to climb from backside of this mountain

Final climb of Chondhe ghat

Ajoba Parvat

Kokan Kada of Ghatghar

Chondhe Dam seen while climbing the ghat

Water source behind Ghatandevi temple at Ghatghar

Ghatandevi temple on top of Chondhe ghat

Mighty Gigantic Ajoba Parvat

Our team climbed chondhe ghat and reached Ghatghar

Water sources on our way to Ghatghar

From Right to Left Alang-Madangad-kulang the 3 most difficult forts in Sahyadris

Myself

Kiran

Near Ghatghar Village

Approached Samrad Village

Total walk on day 1
Chondhe to Ghatghar 14 kms and 700 meters climb
Ghatghar to Uddavne 12 kms on a flat plateau with gentle climb and slopes

Total of 26 kms walking and reaching 728 meters above sea level(Bhandardara dam and its adjoining area is situated 728 meters above sea level as per Survey of India)


                                                          Day 2 Photos


Kalsubai to be climbed from Udadavnevillage.Scene from Uddavne village in morning 6:30 am


Route to Kalsubai from Uddavne

A long long route to Kalsubai(Still not seen in picture)

Alang fort while climbing from Udadavne

Uddavne village seen far below

Bhandardara dam view

Rock patches

Difficult rock patch.Can you guess how we came from this route.Very narrow route with hardly 6 inch to 1 feet route and deep valley below

Rock patch traverse route

At a water source

We started to cook near the water source

Finally at top of Kalsubai from Left to Right Sudarshan->Kiran->Pranav->Myself


Kalsubai from Bari village after descending
A view of Kalsubai seen nearby Randha falls

Total walk on day 2
From Uddavne,Kalsubai is around 900 to 920 meters high

Almost 20 kms walk with climbing 3 peaks Kirda(1187 meters),Kalsubai no 2/Sakira(1580 meters) and Kalsubai(1648 meters)

Thus total trek included walk of around 46 to 50 kms in 2 days and 1600+ meters of climb
This trek is no doubt highest climb in Sahyadris because we climbed highest peak in Sahyadris from almost sea level

Sunday, February 19, 2012

Ghanchakkar(1532 meters) Exclusive.Maharashtra's third highest mountain

MYSTERIES OF GHANCHAKKAR(1532 m) MAHARASHTRA'S THIRD HIGHEST MOUNTAIN REVEALED FINALLY .
 
Long Long Exhausting, dehydrating and tiresome trek of Bhairavgad -Ghanchakkar -Muda


Well till now very few blogs/websites has given information and photos of this mountain.Well I have tried maximum to give all possible useful information about Ghanchakkar.Ghanchakkar is not popular amongst trekkers because of no shelter and water source for too many kilometers hence many trekkers skip it.Some trekkers who do the trek from Bhairavgad to Ratangad only trek Ghanchakkar-Muda mountain
The villager accompanying me was saying that I was the only person in the last 2 years to reach this mountain.Earlier,many people used to trek it.In the trekking season,around 20 to 25 people used to visit this mountain but past few years,other than local villagers,very few people are visiting Ghanchakkar-Muda. This itself shows how much neglected is this mountain.
Local villagers use this mountain as a source of firewood and dried grass,and 4 caves on Ghanchakkar are used as shelter for cattle hence it is full of cowdung and not a place of shelter anymore and also these caves are at a odd and difficult location on the route to Bhairavgad.
Hence due to such conditions,there are no wild animals like leopards,foxes, wild pigs etc  in this region (Obviously it is difficult for any animal to survive in such conditions)

I did Ghanchakkar(1532 meters) and Muda(1520 meters), returned through Bhairavgad(1175 meters) towards Shirpunje Ashram-Shala  plus there was no ST bus in evening to return back hence I have to traverse the Pathar mountain in front of Ghanchakkar mountain and after that again climb Half Pabargad(1375 m), traverse and reach Guhire village and reach Randha falls to get a Jeep till Akole and after that I was lucky to get the 6:30 pm bus to Pune from Pune(This bus is sometimes available in some festive seasons maybe since Mahashivratri is coming near hence it might be for people going to Harishchandragad.After last bus of 3:00 pm,there is no bus to Shivajinagar available from Akole.)


Ghanchakkar and Muda Plateau has got lot of crystals of Topaz (पुष्कराज ) , Quartz and Mica, flintstones (hundreds and thousands truck can be filled) .At some places there were crystals of such size that it is difficult for even two people to lift that crystal stones .Any rock you break,you will find crystals in it.

Ghanchakkar(1532 m) and Muda(1520 m) are Maharashtra's third highest and fourth highest mountains respectively after Kalsubai(1648 meters) and Salher(1567 meters)

Ghanchakkar and Muda mountains are at an odd location plus barren and scarcity of water having a long plateau hence they are neglected by trekkers.These mountains are located in the following order from the main  sahyadris (Ratangad(1297 m)->Katra(1408 m)->Wakri(1100 m) ->Muda(1520 m) ->Ghanchakkar(1532 m)->Bhairavgad(1175 m) )
Ratangad and Katra is in main Sahyadris while the other mountains including Ghanchakkar Muda are the ranges running from west to east till Bhairavgad forming a small mountain range from Katra to Bhairavgad

Ghanchakkar and Muda doesnt have any place for Shelter and also lack of Potable water sourcec thus at the end of winter season, it is totally barren
Basically Ghanchakkar is a long long plateau of approx 10+ kms with Ghanchakkar and Muda the two highest points on this plateau and further this plateau descends towards Kumshet the base village to Ajoba and Katra mountains towards the Ratangad-Harishchandragad trek route

Base village of Ghanchakkar: Shirpunje( शिरपुंजे बुद्रुक ) or Shirpunje wadi
From here,Ghanchakkar is approximately 750 to 800 meters high( 1.5 times higher than Torana fort)
How to reach Ghanchakkar base village
Take the 4:00 am bus from Shivajinagar Pune to Kalwan and reach Sangamner till 7:30 am.Take a Jeep/Bus till Akole (अकोले ) or Rajur
I missed this bus but I was lucky to catch it at Rajgurunagar.I followed on my bike till Rajgurunagar ,parked my bike near ST bus stand at Rajgurunagar and boarded this bus till Sangamner.Further I got a Kasara bus to reach Rajur

Reach Rajur (राजूर ) before 9:15 am.There is a bus to Kumshet(Akole to Kumshet ST bus) around 9:30 am (कुमशेत ) going via Shirpunje, Ambit (अम्बित ) Jaaneadi ( जानेअडी   ) leelakhed (लिलाखेड ) till Kumshet
Get down at Shirpunje Ashramshala (शिरपुंजे आश्रमशाळा ) near Shirpunje Khurd and walk 3 kms approx till Shirpunje Budruk .At the end of Shirpunje Khurd village,you will have the route going towards Bhairavgad to the left whereas for Ghanchakkar,you have to walk further till Shirpunje Budruk or Shirpunje Wadi (शिरपुंजे ची वाडी ).
Ask anybody for the route to Ghanchakkar in this village.Anybody will guide you.In this village,you will see a small Hanuman temple built.From this Hanuman temple,take left towards fields and small houses and you will find a long arm of Ghanchakkar coming down in this village across the fields.This is the route to reach the top.( घनचक्कर पर्वताचा एक लांबलचक उभा दांड शिरपुंजे वाडी नजीक च्या शेताजवळ उतरलेला आहे .तोच उभा दांड तुम्हाला घनचक्कर च्या पाठरामध्ये आपल्याला घेऊन जातो .तुम्हाला २० किलो मीटर पर्यंत कोठेही पाण्याचा स्त्रोत सापडणार नाही त्यामुळे शिरपुंजे वाडी गावातूनच भरपूर पाणी भरून घेणे .वास्तविक घनचक्कर चा ट्रेक जास्त अवघड नाही पण पाणी भरपूर घेतले पाहिजे कारण वाट चुकली तर तुम्हाला भरपूर पाणी आधार देऊ शकते त्यामुळे प्रत्येक माणसा मागे कमीत कमी ५ लिटर पाणी तरी घेणे . त्या शिवाय पर्याय नाही  )
From this shoulder,a long,steep and exhausting climb of 1.5 hours through thick dense trees and sometimes through barren hills, takes you top the Ghanchakar Plateau .From here you will see a long long plateau and a long plod of around 30 minutes takes you to the Ghanchakkar top.Further a long walk of 1 hour takes you to the Muda top

The Ghanchakkar Muda top is completely barren with no trees hence it is rather unpleasant in such season .Best season is only in 2 months of winter season.
In rainy season also it cant be trekked because Ghanchakkar is not a fort hence you will not see steps leading till the top (या डोंगरात कोणताही गड अथवा किल्ला नाही कि कोणतेही धार्मिक ठिकाण नाही   त्यामुळे  येथे पायऱ्या सापडणार नाहीत. एका लांबलचक  धोपट पाउलवाटेनेच तुम्हाला घनचक्कर च्या पठारात पोहोचावे लागेल )
It also has very very confusing routes hence it is advisable to take any local guide .In my case, students of 8th standard studying in Ashram shala of Shirpunje village were also interested in coming up to Ghanchakkar (जेव्हा त्या आश्रम शाळेतल्या मुलांना कळले कि मी पुण्याहून एवेढ्या लांब घनचक्कर साठी आलो आहे तेव्हा त्या लोकांनी सुद्धा माझ्याबरोबर येण्याची तयारी दाखवली ) there and also further I was accompanied by two more villagers of Shirpunje Wadi village hence we were altogether 6 people now.
We reached the top of plateau in 1.5 hours and a long walk of around 45 minutes,I reached Ghanchakkar top.Two people from Shirpunje wadi village told that they will be collecting fire wood and dry grass here hence they showed me the route to Muda and told me that they will again meet me at the same place.
After having some views from Ghanchakkar top,I headed towards Muda top.

Views from Ghanchakkar
To the north,you can see Pabargad, Kalsubai , Alang , Madan, Kulang and a vast Bhandardara lake(The huge Bhandardara lake looks like star shaped.This shape can be only seen from Ghanchakkar-Muda and from nowhere else.Not even from Kalsubai)
To the west,you can see Neighboring Muda,Ratangad,Katrabai,Ajoba,Napta
To your south,you can see Harishchandragad, Karkai dongar, Kaladgad and some awesome mountain formations near Kumshet plus if weather is clear,you can have a view till Nane Ghat
To your east,you can see the vast Plateau of Ghanchakkar and since neighbouring Bhairavgad is very small as compared to Ghanchakkar hence it cannot be seen.

For Muda(1520 m)
You have to traverse the Ghanchakkar top and climb down a little bit and you are in the Plateau of Muda.Now after a long walk of around 45 minutes to 1 hour you will reach the Muda top but since it was already 1:30 pm and too much of heat plus out of my 3 bottles of water,1 full bottle and one half filled bottle was remaining and hardly 25 to 50 meters of Muda was remaining but it was a 2 kms walk on that barren mountain and I had to travel back with less water.Hence after reaching nearby final climb of Muda top,I had views of  Bhandardara dam ,the surroundings and started coming back
In 30 minutes again I reached Ghanchakkar.Took some snaps of surroundings and after that decided to proceed back
After climbing down half of Ghanchakkar,there is a tricky route to Bhairavgad which in 15 minutes takes you to the steps of Bhairavgad.But beware of loose soil near cave of Ghanchakkar and now this route is full of dried cowdung plus this route is very narrow hence after crossing this patch carefully,you reach Bhairavgad through thick dense bushes.
Actually if local people were not there,I could not have found this route

From Bhairavgad, you can descend down to the Shirpunje Khurd village through an easy route and reach the Shirpunje Ashram Shala

But after reaching Shirpunje Khurd village around 2:30 pm,I came to know that there is no ST bus to go to Akole hence again I had to climb up the Pathar mountain ,traverse itand reach the halfway of Pabargad and traverse it to reach down at Guhire (गुहिरे ) village and further to Randha falls.It was a 6 kms walk and from there ,I got a jeep till Akole
Further around 6:30 pm,I got a bus to Shivajinagar to reach Pune around 10:30 pm after a long exhausting dehydrating  and tiresome trek


Here are the photographs
1)  View of Ghanchakkar on way to Shirpunje village(The mountain which you see from left corner of photograph till the right is Ghanchakkar.The slight projection on the right side is top most point of Ghanchakkar)

                                         2) Bhairavgad the neighbour of Ghanchakkar in the following 2 photographs(actually Bhairavgad is also a part of Ghanchakkar but it is separated by a col and a rock patch)

                              


                    

          
                              

3) The climb towards Plateau of Ghanchakkar(It is a long plod with lot of tricky routes to reach the Plateau)
                                                                
                                  4) Almost reached the Plateau of Ghanchakkar
                                                       


5) The topmost point of Ghanchakkar seen while approaching the Plateau
                                    


6) This is the Vast Plateau of Ghanchakkar.This Plateau is vast for almost 10 kms till Katrabai Pass covering Neighbouring Muda(1520 meters) and further descending down to Kumshet village thus Trekkers has too much options to trek but this vast plateau is completely barren.No Shelter and Potable water source.People who want to reach Ratangad via Ghanchakkar has to travel through this Plateau till Katrabai pass

                                        


7) Towards the top of Ghanchakkar Plateau
                                       8) Too Many crystals on top of Ghanchakkar Plateau.If you find it,hundreds and thousand of trucks will be less but the crystals will not finish.

                                            

                                                


                                                 


                                                


  This was a crystal trophy received by me for climbing Ghanchakkar
                                             


                   Myself with one more crystal trophy        


 9) Views of Bhandardara dam from top of Ghanchakkar


                                     


                                     


10) From the top of Ghanchakkar.Now nobody will have doubt that this photograph is from top of  Maharashtra's third highest mountain 
                                      

 11) A close view of Bhandardara dam
                                      


12) Now its time to go to Muda the neighbour of Ghanchakkar


13) Muda(1520 meters) Maharashtra's fourth highest mountain

                                    

14) Approaching Muda
                                    


 15) Way towards Muda from the Plateau
        Also you can have a view of Ajoba the (birth place of Lav Kush) far behind
                                     
 16) A tricky route towards Muda(Looking at the earlier photos,Muda seems to be very long but if  take left and descend,you are in a long flat plateau on the route towards Muda which is on the back side )
 17) View of Harishchandragad on way to Muda

                                      


 18) View of Napta and Kumshet village from Ghanchakkar Muda Plateau

                                      

19)  View of Ratangad from the Ghanchakkar-Muda Plateau

                                       

20)  View of Mountain formations near Kumshet on way to Muda from the Plateau.Napta, Kaladgad or the Angatha peak, Ghodishep near Kumshet -Petachi wadi villages

                                        

 It is totally barren hence I decided to move back from here.
Muda was almost 50 meters more climb but since I was dehydrating a lot due to the afternoon heat,Water was less and my companions were waiting near Ghanchakkar.I was almost 4 kms away from my companions.

                                       

 View of Pabargad(1395 meters) in front from the Plateau.After getting down the village,I climbed it half and traversed to descend down to Guhire village and further towards Randha falls
Back towards Ghanchakkar on the Plateau                         Finally reached Ghanchakkar again.Now its time to depart.

***********************************************************************************
***********************************************************************************
***********************************************************************************
 **************Added few more photos related with crystals.***************************

After coming home from the Ghanchakkar-Muda trek,I cleaned and washed these crystal stones
Here are the photographs of the crystal collection with their description
Collection of crystals of all sizes and shapes

 Milky white quartz is also used as a gemstone.It is the future of Semiconductors and electronics industry.1 square mm of this crystal will hold data in GB's hence this crystal will be worth of around 100 to 1000 terabytes of data.Currently research is going on for milky white quartz crystals(Basically Milky white quartz are whitish in color due to air bubbles inside them and in US and Europe,research is going on to accomodate data in GB and in terabytes in one such air bubbles of quartz hence Milky white quartz will have much importance.)

 Bunch of quartz crystals glued together.These are glued at the time of sedimentary rock formation process thousands and lakhs of years back.It is not possible to seperate these crystals that easily.

                                               Quartz crystals glued together

                                                       Close view of Quartz crystals

              Yellowish brown quartz crystal.This is yellowish brown quartz used as a precious gemstone.The color is due to presence of traces of flourides inside the quartz crystals.These are rare in India.

                                      Small crystals from all shapes and sizes

                                           White quartz

Another close look at brown quartz